เบอร์โทร วัดบุรณศิริมาตยาราม

แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ