เบอร์โทร วัดบุคคโล

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ