เบอร์โทร วัดบางโพโอมาวาส

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพ