เบอร์โทร วัดบางโคล่นอก

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ