เบอร์โทร วัดบางเสาธง

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ