เบอร์โทร วัดบางประทุนนอก

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ