เบอร์โทร วัดบางบัว

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพ