เบอร์โทร วัดบางบอน

แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพ