เบอร์โทร วัดบางน้ำซน

แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ