เบอร์โทร วัดบางนาใน

แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพ