เบอร์โทร วัดบางนานอก

แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพ