เบอร์โทร วัดบางขุนเทียนนอก

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ