เบอร์โทร วัดบางขุนเทียนกลาง

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ