เบอร์โทร วัดบางขุนนนท์

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ