เบอร์โทร วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม

แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ