เบอร์โทร วัดบัวผัน

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพ