เบอร์โทร วัดบรมนิวาส

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพ