เบอร์โทร วัดบพิตรพิมุข

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ