เบอร์โทร วัดน้อยใน

แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ