เบอร์โทร วัดน้อยนพคุณ

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ