เบอร์โทร วัดนิมมานรดี

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ