เบอร์โทร วัดนางนอง

แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ