เบอร์โทร วัดนวลนรดิศ

แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ