เบอร์โทร วัดนครป่าหมาก

แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ