เบอร์โทร วัดธรรมาภิรตาราม

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ