เบอร์โทร วัดธรรมคุณาราม

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพ