เบอร์โทร วัดท่าพระ

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ