เบอร์โทร วัดท่าข้าม

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพ