เบอร์โทร วัดทุ่งครุ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพ