เบอร์โทร วัดทอง

แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ