เบอร์โทร วัดทอง

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ