เบอร์โทร วัดทอง

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ