เบอร์โทร วัดทองเพลง

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ