เบอร์โทร วัดทองเนียม

แขวงหลักสอง เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพ