เบอร์โทร วัดทองสุทธาราม

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพ