เบอร์โทร วัดทองนพคุณ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ