เบอร์โทร วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ