เบอร์โทร วัดตลิ่งชัน

แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ