เบอร์โทร วัดตรีทศเทพ

แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ