เบอร์โทร วัดด่าน

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพ