เบอร์โทร วัดดีดวด

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ