เบอร์โทร วัดดาวดึงษาราม

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ