เบอร์โทร วัดดาวคะนอง

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ