เบอร์โทร วัดดงมูลเหล็ก

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ