เบอร์โทร วัดช่างเหล็ก

แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ