เบอร์โทร วัดชิโนรสาราม

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ