เบอร์โทร วัดชัยพฤกษมาลา

แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ