เบอร์โทร วัดชัยชนะสงคราม

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ