เบอร์โทร วัดชนะสงคราม

แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ