เบอร์โทร วัดฉิมทายกาวาส

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ